Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/Кодексът за поведение във връзка с дезинформацията една година по-късно

Кодексът за поведение във връзка с дезинформацията една година по-късно

2019-11-06T08:43:35+02:00октомври 31, 2019|Categories: Без категория|

Европейската комисия публикува първите годишни доклади за самооценка на Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Twitter и 7 европейски търговски асоциации съгласно Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията . В докладите на подписалите Кодекса се описва постигнатият през последната година напредък в борбата срещу дезинформацията онлайн. Основаният на принципа на саморегулирането Кодекс за поведение беше въведен през октомври 2018 г. и представлява съществена част от Плана за действие за борба с дезинформацията.

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова, комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност Джулиан Кинг и комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел подчертаха в съвместно изявление:

Приветстваме публикуването на тези самооценки от подписалите Кодекса за поведение във връзка с изпълнението на поетите от тях ангажименти. Изказваме задоволството си особено от това, че онлайн платформите полагат усилия за повече прозрачност на политиките си и за изграждане на по-тясно сътрудничество с изследователите, проверителите на факти и държавите членки. Напредъкът обаче протича с различни темпове при различните участници и докладите не осигуряват достатъчно информация за реалното въздействие на мерките за саморегулиране, предприети през последната година, нито механизми за независим контрол.

Макар изборите за Европейски парламент през 2019 г. очевидно да бяха съпътствани от дезинформация, действията и ежемесечните доклади в навечерието им допринесоха за ограничаване на обхвата на намесата и подобряване на неприкосновеността на услугите, за възпрепятстване на икономическото стимулиране на дезинформацията и за осигуряване на повече прозрачност при политическата и тематично ориентираната реклама. Въпреки това продължава да се наблюдава мащабна автоматизирана пропаганда и дезинформация и предстои още работа във всички области, обхванати от Кодекса. Не можем да приемем това положение за нова нормалност.

Макар че усилията на онлайн платформите и проверителите на факти намаляват вирусното разпространение на вредно съдържание чрез услугите на платформите, все още е налице неотложна необходимост онлайн платформите да установят конструктивно сътрудничество с по-широк кръг надеждни независими организации. Предоставеният до момента достъп до данни все още не отговаря на нуждите на независимите изследователи.

Не на последно място, въпреки значителните ангажименти, поети от всички подписали Кодекса, със съжаление отбелязваме, че той не е подписан от други платформи или корпоративни участници от рекламния сектор.

Работата по цялостната оценка на ефективността на Кодекса продължава. Комисията ще представи цялостаната си оценка в началото на 2020 г. В случай че резултатите от Кодекса се окажат незадоволителни, Комисията може да предложи по-нататъшни мерки, включително от регулаторен характер.

Повече информация ще откриете в прикачения документ.

Споделете новината. Изберете желаната платформа: