Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com

Кодексът за поведение във връзка с дезинформацията една година по-късно

2019-11-06T08:43:35+02:00октомври 31, 2019|Categories: Без категория|

Европейската комисия публикува първите годишни доклади за самооценка на Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Twitter и 7 европейски търговски асоциации съгласно Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията . В докладите на подписалите Кодекса се описва постигнатият през последната година напредък в борбата срещу дезинформацията онлайн. Основаният на принципа на саморегулирането Кодекс за поведение беше въведен през октомври 2018 г. и представлява съществена част от Плана за действие за борба с дезинформацията.

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова, комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност Джулиан Кинг и комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел подчертаха в съвместно изявление:

Приветстваме публикуването на тези самооценки от подписалите Кодекса за поведение във връзка с изпълнението на поетите от тях ангажименти. Изказваме задоволството си особено от това, че онлайн платформите полагат усилия за повече прозрачност на политиките си и за изграждане на по-тясно сътрудничество с изследователите, проверителите на факти и държавите членки. Напредъкът обаче протича с различни темпове при различните участници и докладите не осигуряват достатъчно информация за реалното въздействие на мерките за саморегулиране, предприети през последната година, нито механизми за независим контрол.

Макар изборите за Европейски парламент през 2019 г. очевидно д