Начало/Без категория

ЕП за България: Евродепутатите призовават за пълно и безусловно зачитане на европейските ценности

Солидарност с исканията за справедливост, прозрачност и демокрация Евродепутатите осъждат полицейското насилие над протестиращи и журналисти, обезпокоени са от незаконните одити на частни предприятия Загриженост относно процеса на конституционна реформа и плановете за промени на избирателния закон преди изборите Парламентът изразява съжаление относно „значителното влошаване“ по отношение на зачитането на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права. В резолюция, приета с 358 гласа „за“, 277 „против“ и 56 „въздържал се“, [...]

2020-10-14T13:11:20+03:00октомври 10, 2020|Categories: Без категория|

Право на ЕС в областта на климата: евродепутатите искат спад с 60% на емисиите до 2030 г.

Бюджетът за ограничаване на парниковия ефект ще помогне на ЕС да постигне целите от Париж Създава се независим научен орган, който да наблюдава напредъка Всички преки и косвени субсидии за изкопаеми горива трябва да бъдат постепенно прекратени до 2025 г. Европейският парламент подкрепи идеята за неутралност по отношение на климата на държавите членки до 2050 г. и иска по-амбициозни цели за емисиите към 2030 г. и 2040 г. В сряда [...]

2020-10-14T13:09:19+03:00октомври 8, 2020|Categories: Без категория|

Евродепутатите одобриха промените в състава на Европейската комисия

Европейският парламент одобри в сряда назначаването на Марейд Макгинес за еврокомисар, както и промяната на ресора на Валдис Домбровскис Сегашният заместник-председател на Парламента Марейд Макгинес (Ирландия) влиза в състава на Европейската комисия и ще отговаря за финансовите услуги, финансовата стабилност и капиталовите пазари. При гласуването нейната кандидатура получи 583 гласа „за“, 75 гласа „против“ и 37 „въздържал се“. Промяната в портфейла на изпълнителния заместник-председател Валдис Домбровскис (Латвия) беше одобрена с 515 [...]

2020-10-14T13:07:02+03:00октомври 7, 2020|Categories: Без категория|

„Категорична подкрепа“ за гражданите на България в техните законни искания от комисията на ЕП по граждански свободи (LIBE)

Thematic Digest on the establishment of an EU mechanism on democracy, rule of law and fundamental rights © European Parliament, 2017 Солидарност за „исканията и стремежите за справедливост, прозрачност, отчетност и демокрация“ Конституционната реформа трябва да бъде „предмет на задълбочен и приобщаващ дебат, основан на подходящи консултации“. Загриженост относно евентуалното приемане на нов избирателен закон само седем месеца преди изборите В четвъртък комисията по граждански свободи на ЕП призова българските [...]

2020-10-14T13:05:13+03:00октомври 2, 2020|Categories: Без категория|

Първи годишен доклад относно върховенството на закона в Европейския съюз

Европейската комисия публикува днес първия Доклад относно върховенството на закона, обхващащ целия ЕС. Днешният доклад включва информация от всяка държава членка и обхваща както положителните, така и отрицателните събития в целия ЕС. Той показва, че много държави членки имат високи стандарти в областта на върховенството на закона, но и че в ЕС съществуват сериозни предизвикателства в тази област. В него се отчитат също така съответните промени, произтичащи от извънредните мерки, предприети от държавите [...]

2020-10-14T13:02:56+03:00септември 30, 2020|Categories: Без категория|

Коронавирус: Предложение за хармонизирани и ясни мерки при ограничаване свободното движение в Европейския съюз

Европейската комисия отправи предложение да се гарантират координацията и ясното съобщаване на всички мерки, предприемани от държавите членки в ЕС при ограничаване свободното движение поради пандемията от коронавирус. В предложението се посочват четири основни области, в които държавите членки следва да работят в по-тясно сътрудничество: Общи критерии и прагове при вземане на решения за въвеждане на ограничения за пътуване от страна на държавите членки; Използване на карта, представяща общите критерии чрез одобрено съвместно цветово [...]

2020-09-29T14:48:21+03:00септември 29, 2020|Categories: Без категория|

Върховенство на закона – Седмицата в ЕП

Thematic Digest on the establishment of an EU mechanism on democracy, rule of law and fundamental rights © European Parliament, 2017 В четвъртък, 1 октомври, комисарят по правосъдие Дидие Рейндерс ще представи пред комисията на ЕП по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) годишния доклад на Европейската комисия за върховенството на закона. Той ще бъде обсъди с евродепутатите необходимостта от въвеждане на клауза за спазване на демокрацията, върховенството на закона и основните права [...]

2020-09-29T15:01:55+03:00септември 28, 2020|Categories: Без категория|

Ново начало в областта на миграцията: Изграждане на доверие и постигане на нов баланс между отговорност и солидарност

Европейската комисия предлага нов Пакт за миграцията и убежището, който обхваща всички различни елементи, необходими за всеобхватен европейски подход към миграцията. В него се определят подобрени и ускорени процедури за цялата система на убежището и миграцията. Постига се и баланс между принципите за справедливо споделяне на отговорността и за солидарност. Това е от основно значение за възстановяването на доверието  между държавите членки и на доверието в капацитета на Европейския съюз да управлява миграцията. Миграцията е сложен [...]

2020-09-29T15:00:24+03:00септември 24, 2020|Categories: Без категория|

Ново начало в областта на миграцията: Изграждане на доверие и постигане на нов баланс между отговорност и солидарност

Днес Европейската комисия предлага нов Пакт за миграцията и убежището, който обхваща всички различни елементи, необходими за всеобхватен европейски подход към миграцията. В него се определят подобрени и ускорени процедури за цялата система на убежището и миграцията. Постига се и баланс между принципите за справедливо споделяне на отговорността и за солидарност. Това е от основно значение за възстановяването на доверието между държавите членки и на доверието в капацитета на Европейския [...]

2020-09-23T17:56:01+03:00септември 23, 2020|Categories: Без категория|

22 септември – Ден на Българската Независимост

22 септември – Ден на Българската Независимост Независимостта на България е провъзгласена на 22 септември (5 октомври нов стил) 1908 година в Търново. С този акт българската държава отхвърля политическата и финансовата си зависимост от Османската империя, наложена ѝ от големите европейски държави с Берлинския договор, а българският княз приема титлата „цар“. Отхвърлянето на османското върховенство от България е последвано от анексирането на османските провинции Босна и Херцеговина от Австро-Унгария и предизвиква една от многобройните кризи в международните отношения в навечерието на Първата световна война. Независимото Царство България е признато [...]

2020-09-29T14:58:57+03:00септември 22, 2020|Categories: Без категория|