Доклад за върховенството на закона в ЕС 2021 г.

Европейската комисия публикува втория доклад относно върховенството на закона със съобщение, в което се описва ситуацията в ЕС като цяло, и със специална глава за всяка държава членка. В доклада за 2021 г. се разглеждат новите събития от миналия септември насам, като се задълбочава оценката на проблемите, посочени в предишния доклад, и се взема предвид въздействието на пандемията от COVID-19. Като цяло докладът показва положителни промени в държавите членки, включително във връзка [...]

2021-07-21T09:07:46+03:00юли 21, 2021|Categories: Без категория|

Нови правила на ЕС за социално приемлив зелен преход без въглеродни емисии

Европейската комисия предложи пакет от обвързващи законодателни мерки в  областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане подходящи за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. Постигането на тези намаления е от решаващо значение за превръщането на Европа в първия неутрален по отношение на климата континент в света до 2050 г. и за превръщането на Европейския зелен пакт в [...]

2021-07-15T14:26:57+03:00юли 15, 2021|Categories: Без категория|