„Категорична подкрепа“ за гражданите на България в техните законни искания от комисията на ЕП по граждански свободи (LIBE)

2020-10-14T13:05:13+03:00октомври 2, 2020|Categories: Без категория|
Thematic Digest on the establishment of an EU mechanism on democracy, rule of law and fundamental rights © European Parliament, 2017

Thematic Digest on the establishment of an EU mechanism on democracy, rule of law and fundamental rights © European Parliament, 2017

  • Солидарност за „исканията и стремежите за справедливост, прозрачност, отчетност и демокрация“
  • Конституционната реформа трябва да бъде „предмет на задълбочен и приобщаващ дебат, основан на подходящи консултации“.
  • Загриженост относно евентуалното приемане на нов избирателен закон само седем месеца преди изборите

В четвъртък комисията по граждански свободи на ЕП призова българските власти да гарантират зачитането на ценностите на ЕС и Хартата на основните права.

Комисията по граждански свободи на ЕП (LIBE) одобри с 35 гласа „за“, 30 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се„ проект за резолюция относно „значителното влошаване на спазването на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, включително независимостта на съдебната власт, разделението на властите, борбата срещу корупцията и свободата на медиите“ в България.

Евродепутатите подчертават необходимостта българското правителство да гарантира по-строг контрол върху начина, по който се изразходват средствата на ЕС, и незабавно да отговори на опасенията, че парите на данъкоплатците се използват за нарастване на богатството на лица, свързани с управляващата партия.

Текстът се съсредоточава и върху продължаващите системни проблеми в съдебната власт, най-вече липсата на рамка за търсене на отговорност от Висшия съдебен съвет и главния прокурор, както и неспазването на над 45 решения на Европейския съд по права