Днес и утре европейските лидери се срещат, за да търсят споразумение по най-добрия възможен възстановителен план за ЕС след кризата с #coronavirus.
🇧🇬🇧🇪🇭🇷🇨🇾🇨🇿🇩🇰🇪🇪🇫🇮🇫🇷🇩🇪🇬🇷🇭🇺🇮🇪🇮🇹🇲🇹🇱🇻🇱🇹🇱🇺🇳🇱🇵🇱🇷🇴🇸🇰🇸🇮🇪🇸🇸🇪🇦🇹🇵🇹
За да се помогне за поправяне на икономическите и социалните щети, причинени от пандемията от коронавирус, стимулиране на европейското възстановяване и опазване и създаване на работни места, Европейската комисия предлага важен план за възстановяване за Европа, чрез който ще се използва пълният потенциал на бюджета на ЕС.
Комисията предлага два начина за мобилизиране на необходимите инвестиции:
Next Generation EU— нов инструмент за възстановяване за периода 2021—2024 г. в размер на 750 милиарда евро, с който бюджетът на ЕС ще се увеличи с ново финансиране, набрано на финансовите пазари
За да се гарантира ефективен отговор от страна на ЕС на кризата с коронавируса, която засяга както Съюза, така и неговите партньори по света, Европейската комисия мобилизира редица инструменти. Инструментът Next Generation EU ще бъде разгърнат в рамките на три стълба:
1. Подпомагане на възстановяването на държавите членки

2. Даване на тласък на икономиката и подпомагане на частните инвестиции:

3. Извличане на поуки от кризата:

Подсилен дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. (1100 милиарда евро)
Освен значението на отделните програми кризата подчерта също колко е важно Съюзът да може да реагира бързо и гъвкаво по отношение на въвеждането на координирани ответни действия на европейско равнище. Това на свой ред изисква по-гъвкав бюджет на ЕС. Поради това Комисията предлага да се засили гъвкавостта на бюджета на ЕС и на инструментите за действие при извънредни ситуации за периода 2021—2027 г.

Като част от Плана на ЕС за възстановяване, Европейската комисия също така преразгледа своята работна програма за 2020 г. в отговор на безпрецедентните събития във връзка с коронавируса. В изменената работна програма се дава приоритет на инициативите, насочени към възстановяване на Европа, спасяване на човешки живот и защита на поминъка.

Комисията остава напълно ангажирана с изпълнението на своите водещи инициативи за екологичен и цифров преход, които са от ключово значение за възстановяването на европейската икономика.

Всички средства, набрани чрез Next Generation EU и новия бюджет на ЕС, ще бъдат насочвани чрез програми на ЕС към нашата стратегия за разтеж Европейският зелен пакт

  • Цялостно модернизиране на сградите и критичната инфраструктура в Европа, включително изграждане на един милион зарядни точки за електрически автомобили.
  • 1 милион нови „зелени“ работни места Една по-кръгова икономика има също така потенциала да върне производството на наша територия, да премахне зависимостта от чужди държави и да създаде стотици хиляди нови работни места.
  • Стратегията „От фермата до трапезата“ помага на земеделските стопани да осигуряват на европейците питателна, безопасна и устойчива храна на достъпни цени. Като се има предвид жизненоважната роля на селските райони в екологичния преход, Комисията предлага да се увеличи бюджетът на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
  • В подкрепа на нашите естествени екосистеми Европейската комисия неотдавна прие стратегия за биологичното разнообразие за 2030 г. и предстои да приеме стратегия за горите.
  • Чрез Фонда за справедлив преход ще се подпомага преквалификацията на работниците и ще се създават икономически възможности за малките и средните предприятия.
Пълното предложението на ЕК 👉 https://bit.ly/RecoveryEU