Днес и утре европейските лидери се срещат, за да търсят споразумение по най-добрия възможен възстановителен план за ЕС след кризата с #coronavirus.
🇧🇬🇧🇪🇭🇷🇨🇾🇨🇿🇩🇰🇪🇪🇫🇮🇫🇷🇩🇪🇬🇷🇭🇺🇮🇪🇮🇹🇲🇹🇱🇻🇱🇹🇱🇺🇳🇱🇵🇱🇷🇴🇸🇰🇸🇮🇪🇸🇸🇪🇦🇹🇵🇹
За да се помогне за поправяне на икономическите и социалните щети, причинени от пандемията от коронавирус, стимулиране на европейското възстановяване и опазване и създаване на работни места, Европейската комисия предлага важен план за възстановяване за Европа, чрез който ще се използва пълният потенциал на бюджета на ЕС.
Комисията предлага два начина за мобилизиране на необходимите инвестиции:
Next Generation EU— нов инструмент за възстановяване за периода 2021—2024 г. в размер на 750 милиарда евро, с който бюджетът на ЕС ще се увеличи с ново финансиране, набрано на финансовите пазари
За да се гарантира ефективен отговор от страна на ЕС на кризата с коронавируса, която засяга както Съюза, така и неговите партньори по света, Европейската комисия мобилизира редица инструменти. Инструментът Next Generation EU ще бъде разгърнат в рамките на три стълба:
1. Подпомагане на възстановяването на държавите членки

2. Даване на тласък на икономиката и подпомагане на частните инвестиции:

3. Извличане на поуки от кризата:

Подсилен дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. (1100 милиарда евро)
Освен значението н