Дори и по времето на COVID-19 Парламентът продължава да изпълнява основните си функции – да приема законодателство, да одобрява решения за бюджета на ЕС, да упражнява надзор на Комисията. И на пленарни заседания, и в заседания на комисии депутатите се концентрират върху мерките, които са нужни за отговор на кризата. Научете подробностите от нашето видео.

Както милиони други европейци, депутатите и служителите на Парламента работят от домовете си заради наложените правила за социално дистанциране. Благодарение на технологиите и на процедурите за бързо разглеждане на законодателство Парламентът е в състояние да приеме мерките, от които се нуждае Европа за борба с епидемията и последствията от нея.

“Трябваше да забавим темпо, разбира се. Но не сме спирали, защото демокрацията не може да бъде спряна по средата на такава драматична криза… Като законодатели ние имаме средствата, възможността и отговорността да помагаме”, заяви председателят на Парламента Давид Сасоли преди първата в историята пленарна сесия на 26 март, на която се прилагаше дистанционно гласуване.

Демокрацията не трябва да бъде спирана от вирус. Нуждаем се от демократичния процес, за да преодолеем тази извънредна ситуация

 Давид Сасоли

Председател на Европейския парламент

 

  • Пленарни заседания

На пленарното заседание на 26 март Парламентът въведе за пръв път процедура за гласуване от разстояние. Преди това депутатите трябваше да присъстват физически на заседание, за да могат да гласуват.

Съгласно правилата правото на гласуване е лично и депутатите подават своя глас самостоятелно. Затова Парламентът избра гласуването от разстояние да става по имейл. Депутатите получават формуляри за гласуване по електронен път, попълват ги и ги изпращат обратно по имейл. Предложенията за изменения се гласуват с единна бюлетина.

Тази система на гласуване е временно решение до 31 юли, освен ако нейното действие не бъде удължено с решение на Бюрото на Парламента, в което участват председателят и заместник-председателите на ЕП.

За момента по изключение пленарните сесии не се провеждат в седалището на Парламента в Страсбург, а