София, 19 август 2019 г.

Изявление на върховния представител/заместник-председател Федерика Могерини и на комисаря по въпросите на хуманитарната помощ и управлението на кризи Христос Стилианидис във връзка с Международния ден на хуманитарните дейности (2019 г.)
По повод Международния ден на хуманитарните дейности през 2019 г. върховният представител и заместник-председател Федерика Могерини и комисарят по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи Христос Стилианидис направиха следното изявление:

„Нарушенията на международното хуманитарно право продължават да са сред най-сериозните предизвикателства за защитата на цивилното население, както и за защитата на хуманитарните и медицинските работници.

Насилието срещу хуманитарните работници засяга цивилното население и възпрепятства милиони хора да получат животоспасяваща помощ. Спасяването на човешки живот не трябва да коства живота на други хора.

При големи нападения през 2018 г. са пострадали близо 400 хуманитарни работници. Така годината заема второ място сред най-тежките в историята. Над една трета от засегнатите хуманитарни работници са загинали и една трета са били отвлечени. Международният ден на хуманитарните дейности е възможност да почетем отдадеността на хуманитарните работници и да се застъпим за тяхната безопасност и сигурност.

Принципите, на които се основава хуманитарната помощ, са хуманност, независимост, неутралност и безпристрастност. Те следва да пазят доброволците, осигурявайки им условия да работят свободно.

ЕС и неговите държави членки са световният лидер в хуманитарната помощ. Насърчаването на основаващата се на принципи хуманитарна помощ и зачитането на международното хуманитарно право продължават да бъдат в центъра на нашите международни ангажименти.“

 

Лица за контакти с медиите:

Carlos MARTIN RUIZ DE GORDEJUELA (+32 2 296 53 22)

Maja KOCIJANCIC (+32 2 298 65 70)

На 25 май 2018 г. Общият регламент относно защитата на данните започва да се прилага във всички държави членки на Европейския съюз. Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват от Представителствата на Европейската комисия съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001.