Преди заседанието на Европейския съвет през март Комисията прави днес равносметка на постигнатия през последните 4 години напредък и посочва мерките, които все още са необходими, за да се посрещнат непосредствените и бъдещите предизвикателства, свързани с миграцията.

Европейската комисия публикува докладите на Facebook, Google и Twitter за постигнатия през януари 2019 г. напредък по изпълнението на поетите от тях ангажименти за борба с дезинформацията. Трите онлайн платформи подписаха Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията и бяха приканени да докладват ежемесечно за действията си преди изборите за Европейски парламент през май 2019 г.

По-конкретно Комисията поиска да получава подробна информация, за да може да наблюдава напредъка по контрола над рекламното позициониране, прозрачността на рекламите с политическо съдържание, закриването на фалшиви потребителски профили и системите за оценяване на злоупотребата с автоматизирани ботове. В съвместно изявление заместник-председателят на ЕК Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова, комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг