Изявление на Председателския съвет на ЕП относно Декларацията на Шуман

2020-05-14T08:36:05+03:00май 9, 2020|Categories: България, Важно, Европа|

Отбелязването на 70-ата годишнина от Декларацията на Шуман става в момент, когато Европа е изправена пред най-трудното си предизвикателство след края на Втората световна война: здравна, икономическа и социална криза, предизвикана от разпространението на COVID-19.

Декларацията на Шуман, която полага основите на нашия Европейски съюз, бележи началото на уникален и автентичен политически проект за гарантиране на мира и просперитета и подобряване на живота на всички европейски граждани. Още преди 70 години Декларацията на Шуман съдържаше идеята, че „обединението на Европа няма да стане отведнъж или според някакъв специален план. То ще бъде изградено чрез конкретни постижения, които първо създават чувство на солидарност.“ Този поетапен подход доведе до създаването на Европейския съюз, който познаваме днес.

От самото начало Европейският проект предвижда изграждането на политическа и икономическа общност, основана на ценности, произтичащи от общата ни европейска история, като солидарност, откритост, свобода, толерантност, равенство в многообразието и зачитане на принципите на правовата държава.

Според Жан Моне, автора на Декларацията на Шуман, хората не се променят, ако това не е необходимо, и виждат такава необходимост само по време на криза. Всяка криза е възможност да се направи крачка напред. Настоящата криза също изостри необходимостта от започване на работа за един по-ефективен, демократичен и близък до гражданите Европейски съюз.

През последните 70 години светът се промени драстично и Европейският съюз стана по-важен от всякога. Наша отговорност на фона на възникването на нов геополитически ред и в контекста на извънредна екологична ситуация е да приемем превръщането на ЕС в глобална сила за стабилност и мир, върховенство на закона, устойчивост и многостранно сътрудничество.

Настоящата криза показа на много висока цена, че европейският проект не е завършен и че липсата на солидарност или неоказването на противодействие на нарушения на основни права и на принципите на правовата държава не са само теми от теоретични дебати.

Стоим на плещите на гиганти и затова капацитетът на европейските институции и на всички държави членки за реакция на сегашните здравни, социални, икономически, екологични и институционални предизвикателства и предизвикателства в областта на сигурността следва най-малкото да бъд