Преди заседанието на Европейския съвет през март Комисията прави днес равносметка на постигнатия през последните 4 години напредък и посочва мерките, които все още са необходими, за да се посрещнат непосредствените и бъдещите предизвикателства, свързани с миграцията.

 

Изправен пред най-тежката бежанска криза в света от Втората световна война насам, ЕС съумя да осъществи значителна промяна в управлението на миграцията и защитата на границите. ЕС предложи закрила и подкрепа на милиони, спаси живота на много хора, разби мрежи за контрабанда и сведе незаконните пристигания в Европа до най-ниското равнище, регистрирано през последните 5 години. Въпреки това е необходима още работа, за да бъде миграционната политика на ЕС действително подготвена за бъдещите предизвикателства с оглед на постоянно променящия се геополитически контекст и постоянното увеличаване на миграционния натиск в световен мащаб (вж. информационния документ).

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: През последните четири години ЕС постигна значителен напредък с осезаеми резултати при справянето с предизвикателствата на миграцията. Действахме заедно при много трудни обстоятелства. Европа вече не е засегната от миграционната криза, която преживяхме през 2015 г., но структурните проблеми остават. Държавите членки са длъжни да закрилят и да се грижат за хората, на които дават подслон. Единственият начин ЕС да отговори съответно на предизвикателствата на миграцията в бъдеще е като продължим да работим заедно чрез всеобхватен подход, солидарно и при справедливо споделяне на отговорността.

Върховният представител на ЕС и заместник-председател на Комисията Федерика Могерини заяви: Нашата работа с Африканския съюз и ООН носи резултати. Подпомагаме хиляди блокирани хора, като помагаме на много от тях да се завърнат безопасно у дома и да започнат дейност, спасяваме човешки живот, борим се с трафикантите. Потоците намаляха, но все още твърде много хора излагат живота си на риск, а всяка загуба на човешки живот е недопустима. Ето защо ще продължим да си сътрудничим с нашите международни партньори и със съответните държави за осигуряването на закрила за хората в най-голяма нужда, преодоляването на първопричините за миграцията, разбиването на мрежите на трафикантите и създаването на възможности за безопасна, организирана и законна миграция. Миграцията продължава да е глобално предизвикателство, което може да бъде преодоляно, както ЕС избра да го направи — със съвместна работа и силни партньорства.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулосзаяви: Резултатите от общия ни европейски подход към миграцията говорят сами по себе си: броят на незаконно пристигащите сега е по-малък, отколкото преди кризата, с европейската гранична и брегова охрана съвместната защитата на границите на ЕС се издигна на ново равнище и заедно с нашите партньори работим за осигуряването на законни пътища към ЕС, като същевременно ускоряваме процеса на връщане. В бъдеще е важно да продължим да прилагаме този общ подход, но и да завършим текущата реформа на системата на ЕС за предоставяне на убежище. Освен това следва приоритетно да се установят временни договорености относно слизането на сушата.

В продължение на 3 последователни години броят