Парламентът прие позицията си по нова програма на ЕС за насърчаване на инвестициите и достъпа до финансиране през периода 2021 – 2027 г.

Новата програма „InvestEU“ ще замести сегашния Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който бе създаден след финансовата криза.

Евродепутатите приеха в сряда изменения за подобряване на предложението на Европейската комисия, Предложенията включват:

  • увеличаване на гаранцията от бюджета на ЕС до 40,8 млрд. евро (в текущи цени) за мобилизиране на допълнителни инвестиции в ЕС от 689 млрд. евро. (Комисията предлага 38 млрд. евро за мобилизиране на 650 млрд. евро).
  • по-ясни и нови цели, като увеличаване на заетостта в ЕС; постигане на целите от Парижкото споразумение относно изменението на климата; икономическо, териториално и социално сближаване.
  • по-добра защита на климата: обвързване на поне 40% от общия финансов пакет на програмата „InvestEU“ с климатични цели.
  • въвеждането на управителен съвет, за да се балансира политическия опит и този в банковото дело при управлението на програмата; представител на ЕП също ще бъде част от управителния съвет.
  • Европейската комисия и управителният съвет трябва да докладват годишно на Парламента и на Съвета на ЕС относно напредъка, въздействието и програмните операции на „InvestEU“, за да се гарантира по-голяма отчетност пред европейските граждани.