„Европейски зелен пакт”, „Европа, пригодна за цифровата ера”, „Конференция за бъдещето на Европа’ – тези и други приоритети на Европа представихме в различни населени места в срещи с различни хора, които запознахме и с дейността на ЕВРОПА ДИРЕКТНО. Гостувахме в малки населени места в областите Търговище и Шумен. Тези разговори бяха добра възможност за получаване на обратна връзка за отношението на хората и за дискусии и отговори на въпроси. Най-често се изказваха опасения дали България е готова да плати цената на Зеления преход, изразяваше се удовлетворение от цифровизацията в различни сфери; питаха ни за ваксините, правата на потребителите, външната политика на ЕС.

Благодарим за всички изказани мнения и предложения; благодарим, че споделихте с нас опасенията си или удовлетворението си и ни подкрепихте в усилията ни да направим нашата Европа едно по-хубаво място!