Повече от 600 души посрещнахме на мобилния ни щанд, където представихме европейските приоритети и политики.

Със щанда „Европа за нас” посетихме малки населени места. Това се случваше по време на местни празници, което осигуряваше голям поток от хора и приповдигнато настроение. През 2021 г. бяхме в селата: Мадара, Веселиново, Салманово и Белокопитово.

Най-голям интерес към нашите информационни материали имаха децата. От пъстрите ни книжки научават за отделните европейски държави, за историята и институциите на ЕС, за природата, за обичаите, песните, танците.

Възрастните бяха по-сдържани и сериозни. Задаваха въпроси, споделяха опит, изказваха упреци или удовлетворения. Радваме се на всяка среща и се надяваме да сме били полезни на всеки, отбил се на щанда на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Шумен.