В продължение на 3 месеца експерти от Информационен център „Европа директно” посетиха различни населени места в областта, представиха приоритети на Европейските институции за 2018 г. и дискутираха бъдещето на Европа с хората.
Чрез тази кампания център „Европа директно” цели да осигури по-голяма информираност на гражданите за правата, за отговорностите, за политиките, за правилата, за програмите на Европейския съюз, да изслуша техните безпокойства, препоръки и мнения и да ги насърчи да бъдат активни творци на Обединена Европа.
Деветте срещи предизвикаха интереса на повече от 200 души.
Най-често обсъжданите теми бяха: българското Европредседателство; променената с финансови средства от ЕС инфраструктура; възможността за пътуване на българите, двойните стандарти в качеството на храните, намаляването на покупателната способност, мигрантската криза.
Център „Европа директно” – Шумен е част от сдружение „АлДоРа” и обслужва гражданите на областите Шумен и Търговище.