Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com

Хуманитарни дейности: Нови перспективи по отношение на затрудненото от пандемията от COVID-19 предоставяне на хуманитарна помощ на ЕС по света

2021-03-22T14:21:31+02:00март 11, 2021|Categories: Без категория|

Европейската комисия предложи да се засили глобалното въздействие на хуманитарните дейности на Европейския съюз с цел удовлетворяването на значително нарастващите хуманитарни нужди, които пандемията от COVID-19 изостря. В съобщението се предлагат редица ключови действия за ускоряване на предоставянето на хуманитарна помощ чрез разширяване на ресурсната база, подкрепа за по-благоприятна среда за хуманитарните партньори и преодоляване на първопричините за кризите чрез подход „Екип Европа“. С него се подчертава подновеният акцент върху международното хуманитарно право (МХП) и също така се цели справянето с драматичните хуманитарни последици от изменението на климата.</