„Хоризонт Европа“ е следващата научноизследователска програма

2018-09-14T09:41:13+03:00юни 13, 2018|Categories: Европа|

EK предлага най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации в бюджета на ЕС след 2020г.

По следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2 027 г. Комисията предлага 100 милиарда евро за научни изследвания и иновации.

С новата програма „Хоризонт Европа“ ще се надграждат постиженията и успеха на предишната програма за научни изследвания и иновации („Хоризонт 2020“). Тя също така ще помогне за запазване на челните позиции на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите. „Хоризонт Европа“ е най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: Инвестициите в научните изследвания и иновациите са инвестиции в бъдещето на Европа. Финансирането от ЕС е дало възможност на международни екипи в различни научни дисциплини да работят заедно и да направят невероятни открития, като така превръщат Европа в световен лидер в областта на научните изследвания и иновациите. С „Хоризонт Европа“ искаме да надградим тези успехи и да продължим да променяме живота на гражданите и на обществото като цяло.

Карлош Моедаш, отговарящ за изследванията, науката и иновациите, добави: „Хоризонт 2020“ е един от най-големите успехи на Европа. Новата програма „Хоризонт Европа“ има още по- амбициозни цели. Ето защо бихме искали да увеличим финансирането за Европейския научноизследователски съвет за укрепване на научното лидерство на ЕС в световен мащаб и да заинтригуваме наново гражданите, като поставим нови амбициозни задачи за научните изследвания на ЕС. Предлагаме също така нов Европейски научноизследователски съвет за модернизиране на финансирането за революционни по своето естество иновации в Европа.

Програмата „Хоризонт Европа“ ще продължи да бъде двигател на забележителни научни постижения чрез Европейския научноизследователски съвет и стипендиите и обмена по програмата „Мария Склодовска-Кюри“, като с нея ще бъдат въведени и следните основни нови характеристики:

– Европейски научноизследователски съвет, с което да се помогне на ЕС да се превърне във водеща сила при разработването на иновации, с които се създават нови пазари. С предложението на Комисията се създава единно звено, което обединява най-обещаващия потенциал и революционните технологии по пътя им от лабораторията до пазара и което помага на най-иновативните стартиращи предприятия и