Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com

„Хоризонт Европа“ е следващата научноизследователска програма

2018-09-14T09:41:13+03:00юни 13, 2018|Categories: Европа|

EK предлага най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации в бюджета на ЕС след 2020г.

По следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2 027 г. Комисията предлага 100 милиарда евро за научни изследвания и иновации.

С новата програма „Хоризонт Европа“ ще се надграждат постиженията и успеха на предишната програма за научни изследвания и иновации („Хоризонт 2020“). Тя също така ще помогне за запазване на челните позиции на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите. „Хоризонт Европа“ е най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: Инвестициите в научните изследвания и иновациите са инвестиции в бъдещето на Европа. Финансирането от ЕС е дало възможност на международни екипи в различни научни дисциплини да работят заедно и да направят невероятни открития, като така превръщат Европа в световен лидер в областта на научните изс