Най-новата страна – членка на Европейския съюз, Хърватия пое шестмесечното ротационно председателство на Съвета на ЕС, под мотото „Силна Европа в свят, пълен с предизвикателства“.

Хърватия, която се присъедини към ЕС през 2013 г., отбелязва 29 години независимост, а премиерът заяви, че председателството е доказателство, че страната е направила скока от разкъсана от война държава към стабилен международен участник и член на ЕС и НАТО.

Дългосрочният бюджет на ЕС, многогодишната финансова рамка (МФР), е една от специфичните политически области, върху които ще се фокусира Хърватия. Страната е част от групата „Приятели на кохезията“ (в която е и България), имаща за цел да запази процента от бюджета, отпуснат за сближаване.

Сред целите на групата е и да се поддържа участието на държавите членки в проекти, финансирани от фондове за сближаване. Минималният процент на съфинансиране в момента е 15%, но някои държави членки искат той да стане до 30%. Хърватия твърди, че няма да може да изпълни задълженията си по много проекти, ако увеличението стане факт.

(Портал Европа)