coronavirus GettyImages

Европейската комисия обяви, че поема ангажимент да предостави на Алианса за ваксини — Gavi, 300 милиона евро за периода 2021—2025 г. Тези средства ще помогнат за имунизирането на 300 милиона деца в целия свят и за финансиране на натрупване на запаси от ваксини, които да предпазват от избухване на инфекциозни заболявания.

Днешната Световна среща на върха, посветена на ваксините, която бе организирана от Алианса за ваксини — Gavi, е важен етап от укрепването на здравните системи и повишаването на капацитета за имунизация на най-уязвимите страни в света. Това е от основно значение за постигане на целите на глобалните действия срещу коронавируса.

По време на проявата за набиране на средства за глобални действия срещу коронавируса, проведена на 4 май, на която Европейската комисия беше съвместен домакин, бяха поети ангажименти за предоставяне на Алианса за ваксини — Gavi, на над 1,5 милиарда евро, включително 488 милиона евро за разпространяване на ваксина срещу коронавируса, след като такава бъде създадена.

Новият ангажимент на Комисията за предоставяне на 300 милиона евро надвишава общия размер на досегашния ѝ принос за Алианса за ваксини — Gavi.