София, 20 август 2018 г.

Гърция отваря нова страница след приключването на своята програма за подкрепа на стабилността

Гърция приключи успешно тригодишна програма за подкрепа на стабилността по линия на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), като по този начин подсигури централните си позиции в еврозоната и в Европейския съюз.

Успешното приключване на програмата е свидетелство за усилията на гръцкия народ, ангажимента на страната за осъществяване на реформи и солидарността на европейските ѝ партньори.

По програмата за подкрепа на стабилността Гърция е получила заеми на обща стойност 61,9 милиарда евро въз основа на изпълнението на всеобхватен и безпрецедентен пакет от реформи. По тази програма беше предприет координиран подход за справяне с дългогодишните и дълбоко вкоренени структурни проблеми, които допринесоха за икономическата криза в Гърция.

Подобряващите се икономически показатели потвърждават, че макар и да предстои още работа, благодарение на предприетите мерки вече са налице осезаеми ползи от възстановяването на реда в публичните финанси, намаляването на безработицата и осигуряването на възможност за възвръщане на растежа.

За повече информация отворете прикачения документ.

Снимка от © European Parliament; CC BY-NC-ND 2.0