София, 20 август 2018 г.

Гърция отваря нова страница след приключването на своята програма за подкрепа на стабилността

Гърция приключи успешно тригодишна програма за подкрепа на стабилността по линия на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), като по този начин подсигури централните си позиции в еврозоната и в Европейския съюз.