Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/Eвропейците подкрепят старта на Конференцията за бъдещето на Европа

Eвропейците подкрепят старта на Конференцията за бъдещето на Европа

2021-03-22T14:31:26+02:00март 10, 2021|Categories: Без категория|
Европейският парламент и Европейската комисия публикуваха първото по рода си проучване на Евробарометър, проведено съвместно за двете институции. Специалното проучване на Евробарометър относно бъдещето на Европа беше проведено между 22 октомври и 20 ноември 2020 г. в 27-те държави — членки на ЕС.
То показва, че преобладаващата част (92%) от гражданите на всички държави членки настояват гласът им „да бъде чут по-добре при вземането на решения, свързани с бъдещето на Европа”. Три четвърти от европейците считат, че Конференцията за бъдещето на Европа ще окаже положително въздействие върху демокрацията в ЕС.
Има много силно изразена подкрепа за това, гражданите на ЕС да имат по-голямо влияние при вземането на решения, свързани с бъдещето на Европа. 92 % считат, че трябва да се обръща по-голямо внимание на мнението на гражданите на ЕС, като 55 % от тях са „напълно съгласни“, а 37 % са „по-скоро съгласни“.
Респондентите бяха помолени да изберат какви промени биха желали да видят за бъдещето на Европа. Двете най-често споменавани промени са постигането на съпоставими жизнени стандарти (35 %) и на по-силна солидарност между държавите членки (30 %). Приоритет за европейците е също така и разработването на обща здравна политика (25 %) и на съпоставими образователни стандарти (22 %).
За България данните сочат, че за 61% от анкетираните съпоставимите стандарти на живот са сред приоритетните въпроси за бъдещето на ЕС. Според 49 на сто от българските респонденти водещо глобално предизвикателство за бъдещето на ЕС са рисковете, свързани със здравеопазването.
Подробности ще откриете в съобщението тук.
Източник: Европейската комисия

Споделете новината. Изберете желаната платформа: