По-малко от половината депутати, които заеха постовете си през юли 2014 г., започнаха първи мандат. Делът на онези, които вече бяха заемали длъжност като евродепутати, беше 51,5%. Гърция беше страната с най-много нови депутати (90,5%).

Делът на жените сред евродепутатите беше 36,9% в началото на мандата. Към края на март 2019 г. той намаля малко до 36,5%.

Средната възраст на депутатите в края на март 2019 г. беше 55 години, като българските депутати бяха относително най-млади (със средна възраст 48 години). В началото на мандата средната възраст на депутатите беше 53 години.

Между юли 2014 г. и март 2019 г. 108 депутати напуснаха постовете си – 43-ма подадоха оставки, шестима починаха, а 59 преминаха на други постове.

По-дълги пленарни заседания

Пленарните сесии са най-важната част от работата на Парламента, когато се приемат нови законодателни актове и се обсъждат актуални теми. През мандата от 2009 до 2014 г. пленарни заседания са били проведени в 260 дни, а общата продължителност на заседанията е била 2 160 часа. От юли 2014 г. до декември 2018 г. Парламентът е имал пленарни заседания в 255 дни и с обща продължителност от 2 187 часа.

Депутатите са провели над 27 000 гласувания от юли 2014 г. до края на 2018 г., в сравнение с 23 553 гласувания през целия предишен мандат.

Колко време отнема приемането на законодателство

Законодателството на европейско ниво се предлага от Комисията и трябва да бъде одобрено от Парламента и от Съвета на ЕС, преди да влезе в сила. Депутатите водят преговори с представителите на европейските правителства в Съвета в търсене на съгласие относно крайния текст на законодателството. В зависимост от това колко сложни са преговорите, един законодателен акт може да премине през три четения и в Парламента, и в Съвета.

По-голямата част от законодателните актове през този мандат са били приемани на първо четене, като процедурата е отнемала средно 18 месеца. В случаите, когато законодателният акт е трябвало да премине през второ четене, средната продължителност на процедурата е б