Брюксел, 1 август 2019 r.
„В навечерието на възпоменателния ден на Холокоста над ромите отдаваме почит на 500-те хиляди роми, станали жертва на Холокоста. Тази година с голямо прискърбие отбелязваме 75-ата годишнина от убийството на последните роми, които толкова несправедливо и брутално са били затворени в „лагера за циганските семейства“ в Аушвиц и които са били осъдени на смърт единствено заради това, което са били.
Дехуманизацията на ромите или други малцинства няма място в съвременните европейски общества и политически дискурс. Жестокостите от миналото продължават да напомнят, че равенството и недискриминацията са ценности, които не могат да бъдат приемани за даденост: за да можем да ги съхраним, трябва да сме постоянно нащрек и готови да се изправим срещу онези, които не ги зачитат.
Изминаха 75 години, но ние не забравяме случилото се. Споменът за ужасите от миналото трябва да ни вдъхновява да се борим за ценностите, в които вярваме — да виждаме в съгражданите си личностите, които са те, и да помислим как бихме се чувствали на тяхно място. Това е урокът, който научихме от своите майки и бащи, баби и дядовци, които са преживели най-мрачните времена. Заедно с държавите — членки на ЕС, и местните общности ще продължим да се борим с всички форми на расизъм и етническа дискриминация в Европа и по света.
Призоваваме държавите членки да признаят Холокоста над ромите и да отбелязват 2 август като възпоменателен ден на Холокоста над ромите в целия ЕС.“

Контекст
През 2015 г. Европейският парламент обяви 2 август за Европейски възпоменателен ден на Холокоста над ромите, на който се почита паметта на 500-те хиляди роми, убити по време на окупацията на Европа от нацистите — почти една четвърт от общия им брой по онова време.
На 2 август 2019 г. комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова ще присъства на възпоменателната церемония в концентрационния лагер Аушвиц-Биркенау, с която ще бъде отбелязана 75-ата годишнина от избиването на последните роми в лагера. Във възпоменателната церемония, организирана от Централния съвет на германските синти и роми с Асоциацията на ромите в Полша и в сътрудничество с Държавния музей „Аушвиц-Биркенау“, ще участват над 1500 роми от цяла Европа. На събитието ще присъстват също представители на правителства, делегации, международни организации и гражданското общество.
През май 1944 г. нацистите започват да планират т.нар. „ окончателно решение“ за „лагера за циганските семейства“ в Аушвиц. Ликвидирането на „циганския лагер“ е предвидено да започне на 16 май 1944 г. Когато войниците на СС се опитват да накарат затворниците да излязат от бараките, срещу тях се надигат ромски мъже, жени и деца, въоръжени единствено с тояги, инструменти и камъни. Войниците са принудени да се оттеглят. На 2 август 1944 г. войниците идват отново и в газовите камери на Аушвиц-Биркенау са избити близо 3 000 ромски мъже, жени и деца. Смята се, че в Аушвиц умират около 19 000 от изпратените там общо 23 000 роми.
Европейските институции и всички държави от ЕС носят съвместна отговорност за борба с дискриминацията и антициганизма и за подобряване на интегрирането на ромите. През 2011 г. Европейската комисия призова за приемането на национални стратегии за интегриране на ромите. По време на междинния преглед, извършен през 2017 г., беше разгледан напредъкът, отбелязан от стартирането на рамката на ЕС