Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/Европейски план за борба с рака: нов подход на ЕС към профилактиката, лечението и грижите

Европейски план за борба с рака: нов подход на ЕС към профилактиката, лечението и грижите

2021-02-10T12:11:35+02:00февруари 4, 2021|Categories: Без категория|

В навечерието на Световния ден за борба с рака, Европейската комисия представя европейския план за борба с рака — първостепенен приоритет в областта на здравето на Комисията „Фон дер Лайен“ и основен стълб на един силен Европейски здравен съюз. Използвайки новите технологии, научните изследвания и иновациите като отправна точка, в плана за борба с рака се определя нов подход на Съюза към грижите, профилактиката и лечението на рака. Планът обхваща целия цикъл на болестта — от профилактиката до качеството на живот на пациентите с рак и преживелите раково заболяване хора, като вниманието е насочено към действия, при които приносът на ЕС може да имат най-голяма добавена стойност.

Европейският план за борба с рака ще бъде подкрепен от действия, обхващащи различни области на политиката — от заетостта, образованието, социалната политика и равенството до маркетинга, селското стопанство, енергетиката, околната среда и климата, транспорта, политиката на сближаване и данъчното облагане.

Планът за борба с рака е структуриран около четири ключови области на действие с 10 водещи инициативи и множество подкрепящи действия. Той ще се изпълнява с помощта на целия набор от финансови инструменти на Комисията, като общо 4 млрд. евро ще бъдат заделени за действия за борба с рака, включително по линия на програма „ЕС в подкрепа на здравето“, „Хоризонт Европа“ и програма „Цифрова Европа“.

Подробности ще откриете в съобщението тук.

Източник: Европейската комисия

Споделете новината. Изберете желаната платформа: