Европейският ден на езиците се отбелязва всяка година на 26 септември, по инициатива на Европейската комисия и Съвета на Европа. За да отбележи Европейския ден на езиците тази година Европейската комисия ще помогне за организирането на над 70 прояви на местно и национално ниво в цяла Европа с финансиране по програма „Еразъм+“. Ще намерите многоезични онлайн викторини, радио конкурси, семинари по превод, както и езикови панаири и пътуващи изложби на книги.

На 27 септември комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел ще открие специална конференция на тема „Езиците в европейското пространство за образование“.

Комисар Мария Габриел заяви: „Европейският ден на езиците демонстрира ангажираността н