Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/Европейската прокуратура ще започне работа на 1 юни

Европейската прокуратура ще започне работа на 1 юни

2021-06-18T11:14:51+03:00май 31, 2021|Categories: Без категория|

Европейската прокуратура отговаря за провеждането на наказателни разследвания и преследвания във връзка с престъпления срещу бюджета на ЕС. Това е първата наднационална прокуратура. Тя разследва и преследва по наказателен ред следните видове измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС:

  • измами, свързани с разходи и приходи;
  • измами, свързани с ДДС (ако засягат две или повече държави членки и са на стойност най-малко 10 милиона евро);
  • изпиране на пари, придобити чрез измами по отношение на бюджета на ЕС;
  • активна и пасивна корупция или присвоявания, които засягат финансовите интереси на ЕС;
  • участие в престъпна организация, ако нейната дейност е насочена към извършване на престъпления срещу бюджета на ЕС.

Този нов орган на Съюза може също така да разследва и преследва по наказателен ред всички други незаконни дейности, които са „неразривно свързани“ с престъпления срещу бюджета на ЕС.

Европейската прокуратура ще провежда своите разследвания и наказателни преследвания при пълна независимост от Комисията, другите институции и органи на ЕС, както и от държавите членки. Тя ще допълва работата и ще си сътрудничи с други органи и агенции на ЕС, като OLAF, Евроюст и Европол, както и с компетентните органи на държавите членки, които не участват в Европейската прокуратура. Очаква се Европейската прокуратура да разследва около 3000 случая годишно.

За повече информация

Споделете новината. Изберете желаната платформа: