Милена Георгиева

Преди дни станаха известни резултатите от последната селекцията на „Еразъм+“ в сектор „Училищно образование“. Одобрени са проектите за „Партньорства за училищен обмен“, които ще получат финансиране от тази година.

Сред успелите са имената на две шуменски детски градини: „Светулка” и „Братя Грим”.

Шуменски ученици опознават Европа чрез тази програма, провеждат обучения и стажове, ШУ „Епископ Константин Преславски” работи с близо 60 университета – партньори по „Еразъм+”…

През годините не един или двама наши съграждани се възползваха от възможностите, които дава „Еразъм” – един от най-успешните проекти на ЕС.

В началото това е възможност за обмен на студенти и преподаватели между университетите.

Три десетилетия по-късно Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

През 2014 г. програмата е кръстена „Еразъм+“. Тя е с период на действие до 2020г. Базира се на интегриран подход, гарантиращ ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

 

Използваме повода да поговорим за това с Росица Василева – ръководител на Информационен център „Европа директно” – Шумен.

Кажете ни най-напред за името. Защо Еразъм?

Програмата “Еразъм” носи името на холандеца Еразъм Ротердамски – един от великите хуманисти, който между XV и XVI в. обикаля Европа и преминава граници с идеята за мир.

“Еразъм” (на латиница ERASMUS – акроним от European Region Action Scheme for the Mobility of University Students)

През 2014 г. програмата е кръстена „Еразъм+“.

Кога стартира програмата?

Програмата започва през през 1987 г. Тогава първите Еразъм-студенти тръгват от 11 държави – Германия, Белгия, Дания, Испания, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Холандия, Португалия и Великобритания.

В първата година участват само 3200 студенти.

Първият български студент по програма „Еразъм” заминава през 1999 г.

Тази година „Еразъм” започна четвъртото си десетилетие. Какви са постиженията за изминалите 30 години от началото?

За 30-те години съществуване повече от пет милиона души са участвали в „Еразъм”.

3.3 милиона от тях са студенти.

В началото само 134 български студенти участват в обучение и практика по Програмата. През 2016-2017 академична година техният брой е 2450.

Преподавателската мобилност в България започва с 142 преподаватели, а днес тя достига до повече от 800 преподаватели.

През първата година от България се включват само 10 висши училища. Сега техният брой е 47.

За целия период студентите от България са около 20 000, а повече от 13 000 са преподавателите

 

Коя е най-предпочитаните дестинации за пътуване?

Дали заради Дон Жуан, дали от любов към странностите на Дон Кихот; дали заради жаркото слънце, или заради коридата, но най-предпочитана дестинация е Испания.

Българските студенти предпочитат университетите в Германия, Италия, Франция, Испания, Великобритания, Полша и Гърция.

Предпочитани са инженерните науки, бизнес науките и мениджмънтът, стопанските науки, математиката и информатиката, социалните науки.

Кажете ни още някои любопитни факта за „Еразъм”

Според допитване Европейската комисия 27% от студентите, участвали в „Еразъм“, признават, че са срещнали партньора в живота си по време на престоя си в чужбина.

1 милион бебета се раждат и продължават връзките, създадени по програма „Еразъм”.

Умберо Еко я описва като „сексуална революция“ в Европа.

Програмата „Еразъм“ е в основата на сюжета на френския филм „Испанско общежитие“ на режисьора Седрик Клапиш, в който се разказва за младежи, свързали живота си благодарение на програмата за студентски обмен.

Първото поколение „Еразъм” вече изпраща своите деца на „Еразъм+”.

 

Очакваме с нетърпение новите шуменски постижения в „Еразъм+”.

А информационен център „Европа директно” – Шумен с радост ще помага, подкрепя, напътства всеки, който се нуждае от информация и консултации по темата.

Снимка от © European Parliament; CC BY-NC-ND 2.0