Милена Георгиева

Преди дни станаха известни резултатите от последната селекцията на „Еразъм+“ в сектор „Училищно образование“. Одобрени са проектите за „Партньорства за училищен обмен“, които ще получат финансиране от тази година.

Сред успелите са имената на две шуменски детски градини: „Светулка” и „Братя Грим”.

Шуменски ученици опознават Европа чрез тази програма, провеждат обучения и стажове, ШУ „Епископ Константин Преславски” работи с близо 60 университета – партньори по „Еразъм+”…

През годините не един или двама наши съграждани се възползваха от възможностите, които дава „Еразъм” – един от най-успешните проекти на ЕС.

В началото това е възможност за обмен на студенти и преподаватели между университетите.

Три десетилетия по-късно Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специа