Милена Георгиева

Преди дни станаха известни резултатите от последната селекцията на „Еразъм+“ в сектор „Училищно образование“. Одобрени са проектите за „Партньорства за училищен обмен“, които ще получат финансиране от тази година.

Сред успелите са имената на две шуменски детски градини: „Светулка” и „Братя Грим”.

Шуменски ученици опознават Европа чрез тази програма, провеждат обучения и стажове, ШУ „Епископ Константин Преславски” работи с близо 60 университета – партньори по „Еразъм+”…

През годините не един или двама наши съграждани се възползваха от възможностите, които дава „Еразъм” – един от най-успешните проекти на ЕС.

В началото това е възможност за обмен на студенти и преподаватели между университетите.

Три десетилетия по-късно Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

През 2014 г. програмата е кръстена „Еразъм+“. Тя е с период на действие до 2020г. Базира се на интегриран подход, гарантиращ ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

 

Използваме повода да поговорим за това с Росица Василева – ръководител на Информационен център „Европа директно” – Шумен.

Кажете ни най-напред за името. Защо Еразъм?

Програмата “Еразъм” носи името на холандеца Еразъм Ротердамски – един от великите хуманисти, който между XV и XVI в. обикаля Европа и преминава граници с идеята за мир.

“Еразъм” (на латиница ERASMUS – акроним от European Region Action Scheme for the Mobility of University Students)

През 2014 г. програмата е кръстена „Еразъм+“.

Кога стартира програмата?

Програмата започва през през 1987 г. Тогава първите Еразъм-студенти тръгват от 11 държави – Германия, Белгия, Дания, Испания, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Холандия, Португалия и Великобритания.

В първата година участват само 3200 студенти.

Първият български студент по програма „Еразъм” заминава през 1999 г.

Тази година „Еразъм” започна четвъртото си десетилетие. Какви са постиженията за изминалите 30 години от началото?

За 30-те години съществуване повече от пет милиона души са участвали в „Еразъм”.

3.3 милиона от тя