Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com

Европейската комисия засилва действията си за висококачествено и приобщаващо начално и средно образование

2021-09-02T14:12:54+03:00август 10, 2021|Categories: Без категория|

Комисията публикува предложение за препоръка на Съвета относно смесеното обучение в подкрепа на висококачественото и приобщаващо начално и средно образование. Терминът „смесено обучение“ във формалното образование и обучение се използва, когато училище, преподавател или учащ възприемат повече от един подход в учебния процес. Това може да означава смесване на училищна среда и други физически среди далеч от училищната сграда (предприятия, центрове за обучение, дистанционно обучение, обучение на открито, културни обекти и т.н.) или смесване на различни инструменти за обучение, които могат да бъдат цифрови и нецифрови. Комисията предлага по-краткосрочни мерки за справяне с най-неотложните пропуски, които се засилиха вследствие на пандемията от COVID-19, както и перспектива за смесване на учебни среди и инструменти в началното и средното образование и обучение, която може да спомогне за изграждането на по-устойчиви системи за образование и обучение.

Смесеното обучение може да допринесе за по-приобщаващо образование, особено заради своята гъвкавост. Чрез него може в по-голяма степен да се предоставя обучение в селските и отдалечените райони, както и за тези, които са част от пътуващи общности, настанени са в болници и центрове за грижи или се занимават с тренировки на високо равнище. Всички среди и инстр