На Световния ден за борба с рака, Европейската комисия започна широка обществена консултация в целия ЕС относно Европейския план за борба с рака. Консултацията ще помогне за оформянето на облика на плана, за определянето на ключовите области и за проучването на бъдещи действия.

Всяка година 3,5 милиона души в Европейския съюз получават диагнозата рак. Това е сериозен здравословен проблем, който ще засегне пряко 40 % от гражданите на ЕС и има значително въздействие върху европейските здравни системи и икономики. Тъй като до 40 % от случаите на рак се дължат на предотвратими причини, възможностите за действие и потенциалът за намаляване на броя на случаите в ЕС са огромни.

Както беше обявено в политическите насоки на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен и в писмото за определяне на ресора на комисаря по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириaкиду, Комисията ще представи Европейски план за намаляване страданието, причинено от болестта, и ще окаже подкрепа на държавите членки за подобряване на борбата с раковите заболявания и на грижите за пациентите.

В Европейския план за борба с рака, който ще бъде представен преди края на тази година, ще бъдат предложени действия на всеки възлов етап по отношение на болестта:

Мерки за профилактика: Профилактиката е най-лесният и ефективен начин за намаляване на раковите заболявания в ЕС. Сред мерките за профилактика са подобряването на достъпа до здравословна храна, както и ваксинациите; мерки за намаляване на фактори, свързани с околната среда, като замърсяването и излагането на химикали; научни изследвания и повишаване на осведомеността.
Ранно откриване и диагностика: Мерките за подобряване на шансовете за по- благоприятен развой на болестта чрез ранно диагностициране може да включват по-добро покритие на целевата група от населението, подлежащо на скрининг за рак; по-активно използване на цифрови решения и предоставяне на техническа подкрепа за държавите членки.
Лечение и грижи: Мерките за подобряване на резултатите от грижите и лечението може да включват улесняване на достъпа до висококачествено лечение и въвеждане на нови терапии; мерки за гарантиране на наличността и достъпността на основните лекарства; иновации и научни изследвания.
Качество на живот: Мерките за осигуряване на възможно най-добро качество на живот на пациентите, преживелите рак и лицата, полагащи грижи за болни, може да включват подобряване на професионалната реинтеграция; предотвратяване на дискриминацията; предоставяне на палиативни грижи и обмен на най-добри практики.

Целта на обществената консултация е да се даде възможност на гражданите на ЕС и на заинтересованите страни да дадат своя принос и да изразят мнението си относно най-добрите начини за справяне с този проблем в ЕС. Резултатите от консултацията ще бъдат използвани при изготвянето на Европейския план за борба с рака и ще помогнат за определянето на областите и обхвата на бъдещите действия.

Консултацията ще продължи 12 седмици.

За повече информация

Европейска информационна система за рака
Състояние на здравеопазването в ЕС
Европейски кодекс за борба с рака