Много хора бягат от войната в #Украйна и трябва да са запознати с правата, които имат, след като влязат в ЕС.
Много европейски граждани искат да знаят как могат да се включат с помощ.
Европейската комисия създаде специална интернет страница, която съдържа важна информация, както за хората, търсещи закрила в ЕС, така и за тези, които искат помогнат.
ℹ️ За бягащите от войната, уебсайтът съдържа информация за:
🟦 преминаването на границата на страна от ЕС
🟨 правата при пристигане
🟦 стъпките за кандидатстване за временна или международна закрила
🟨 правата за по-нататъшно пътуване в рамките на ЕС
ℹ️ Всички, които искат да помогнат, могат да намерят информация за местни и международни организации във всяка държава членка на ЕС, чрез които могат да направят дарение или да се включат като доброволци.
🔗 Интернет страницата е достъпна на английски език, а скоро ще бъде на разположение и версия на украински език. ➞ europa.eu/!CNvQjV
🇪🇺 Ние сме напълно солидарни с 🇺🇦 Украйна.

Лица за контакти с медиите:

Anitta HIPPER (+32 2 298 56 91)

Ciara BOTTOMLEY (+32 2 296 99 71)

Laura BERARD (+32 2 295 57 21)

Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.