Кампанията е под надслов „Културата на Европа е близо до вас“ и цели да насърчи гражданите да посетят местни туристически дестинации и да се запознаят с тяхното културно и природно богатство. Това ще допринесе за съживяването на туризма и местните икономики чрез представяне на разнообразни туристически продукти, базирани на културата и наследството. Кампанията ще включва и фото конкурс в социалните медии, което ще предостави възможност на хората да споделят впечатления от свои посещения на културни забележителности в близост до дома или в друга европейска страна. Нейният старт беше даден от еврокомисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и спорта Мария Габриел.

Кампанията надгражда обявената преди дни онлайн платформа Re-open EU с интерактивна карта за безопасно възобновяване на туризма, разработени от Съвместния изследователски център на ЕК (JRC), който е в ресора на Мария Габриел. Според нея, културните дадености допринасят за по-доброто качество на туристическите дестинации и разнообразяват туристическо предлагане. В същото време, устойчивият местен туризъм благоприятства икономическото развитие. Това от своя страна осигурява ресурс за опазване и съхраняване на културното и природното наследство, за подкрепа на културни събития.
Онлайн платформата е следваща стъпка от координираните действия на Европейската комисия в подкрепа на туризма и културата.