Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/Европейската комисия реши да регистрира европейска гражданска инициатива „Право на лечение“

Европейската комисия реши да регистрира европейска гражданска инициатива „Право на лечение“

2020-08-31T23:21:41+03:00август 19, 2020|Categories: Без категория|

Европейската комисия взе решение да регистрира европейска гражданска инициатива (ЕГИ) под надслов „Право на лечение“. Европейската гражданска инициатива цели следното:

  1. Да гарантира, че правата върху интелектуалната собственост, вкл. патентите, не възпрепятстват достъпа до или наличността на бъдеща ваксина или лечение на COVID-19;
  2. Да гарантира, че законодателството на ЕС относно изключителните права върху данните и търговската изключителност не ограничава незабавната ефективност на задължителните лицензи, издавани от държавите членки;
  3. Да въведе правни задължения за бенефициерите от фондовете на ЕС да споделят знания, свързани със здравни технологии, интелектуална собственост и/или данни във връзка с COVID-19, в общ резерв на технологии или патенти;
  4. Да въведе правни задължения за бенефициерите от фондовете на ЕС по отношение на прозрачността на публичното финансиране, производствените разходи, както и клаузите за достъпност и финансова достъпност, в съчетание с неизключителни лицензи.

Комисията счита, че ЕГИ е допустима от правна гледна точка, тъй като отговаря на необходимите условия. Поради това тя реши да я регистрира. На този етап Комисията не е анализирала ЕГИ по същество.

Следващи стъпки

След днешната регистрация на ЕГИ организаторите могат да започнат през следващите 6 месеца едногодишен процес на събиране на подписи за подкрепа. Ако в рамките на 1 година ЕГИ получи един милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко 7 различни държави членки, Комисията ще трябва да реагира в срок от 6 месеца. Комисията може да реши да предприеме или да не предприеме действия във връзка с искането, като и в двата случая трябва да обоснове решението си.

За повече информация

ЕГИ „Право на лечение“

Уебсайт на Европейската гражданска инициатива

Европейски граждански инициативи, за които в момента се събират подписи

Форум на Европейската гражданска инициатива

Кампания #EUTakeTheInitiative

Споделете новината. Изберете желаната платформа: