Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/Европейската комисия приема преработени насоки за държавна помощ в контекста на системата на ЕС за търговия с емисии

Европейската комисия приема преработени насоки за държавна помощ в контекста на системата на ЕС за търговия с емисии

2020-09-29T14:57:22+03:00септември 21, 2020|Categories: Без категория|

В съответствие с Европейския зелен пакт и целта на ЕС да се превърне в първата неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. Комисията прие преразгледани насоки за държавна помощ в контекста на системата на ЕС за търговия с емисии и на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове след 2021 г. („Насоките за СТЕ“).Те ще влязат в сила на 1 януари 2021 г. с началото на новия период за търгуване по СТЕ и ще заменят предходните насоки, приети през 2012 г.

Целта на насоките за СТЕ е да се намали рискът от „изместване на въглеродни емисии“. Поради този риск предприятията преместват производството в държави извън ЕС с по-малко амбициозни политики в областта на климата, което води до по-малка икономическа активност в ЕС, като същевременно емисиите на парникови газове по света не намаляват. По-специално, насоките дават възможност на държавите членки да компенсират предприятията в рисковите сектори за част от по-високите цени на електроенергията, произтичащи от сигналите за цените на въглеродните емисии, създадени от СТЕ на ЕС (така наречените „непреки разходи за емисии“). В същото време свръхкомпенсирането на предприятията би било в противоречие със сигналите за цените, създадени от СТЕ на ЕС, за да се насърчи икономически ефективната декарбонизация на икономиката, и би предизвикало неоправдани нарушения на конкуренцията в рамките на единния пазар.

В този контекст чрез преработените насоки за СТЕ:

а)   помощта ще се насочва само към сектори, изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, поради високите непреки разходи за емисии и тяхната силна зависимост от международната търговия;

б)   през новия период ще бъде определен стабилен процент на компенсация от 75 % и ще бъдат изключени компенсациите за неефективни технологии;

в)   компенсацията ще бъде обвързана с допълнителни усилия за декарбонизация от страна на засегнатите предприятия.

 Допълнителна информация ще откриете в приложения документ и на следните линкове:

–      Информационен документ

–      Състояние на Съюза

Споделете новината. Изберете желаната платформа: