В работната програма за 2020 г. се определят действията, които Европейската комисия ще предприеме, за да превърне политическите насоки на председателя Фон дер Лайен в реални ползи за европейските граждани, предприятия и общество. Движещата сила зад тази първа работна програма е стремежът успешно да се използват възможностите, които ще открият двата взаимосвързани прехода — екологичният и цифровият.

През 2020 г. Европейската комисия ще започне да превръща шестте основни амбициозни цели на председателя Фон дер Лайен в конкретни инициативи, които след това ще бъдат договорени и изпълнени в сътрудничество с Европейския парламент, държавите членки и други партньори.

В приложение 1 към работната програма се съдържа пълен списък на 43-те нови цели на политиката в рамките на шестте основни амбициозни цели.

При подготовката на работн