🇪🇺 Европейската комисия предложи план за намаляване на зависимостта на Европа от руските изкопаеми горива, като се започне с природния газ, в контекста на руската инвазия в Украйна 🇺🇦. Целта е вносът на газ от Русия към ЕС да се намали с две трети още преди края на година.
⚡ Планът REPowerEU очертава и редица мерки в отговор на покачването на цените на енергията в Европа и необходимостта от попълване на запасите от газ за следващата зима.
Предложенията включват:
🔹 диверсификация на доставките на газ и намаляване на използването на изкопаеми горива чрез повишаване на енергийната ефективност и увеличаване на възобновяемите енергийни източници
🔹 представяне на законодателно предложение, с което се изисква подземните газохранилища да са запълнени до поне 90 % от капацитета до 1 октомври всяка година
🔹 възможност за държавите членки да регулират цените при извънредни обстоятелства и да могат преразпределят приходите от високите печалби на енергийния сектор и търговията с емисии за потребителите
🔹 варианти за предоставяне на краткосрочна подкрепа на предприятията, засегнати от високите цени на енергията
Повече информация 👉 https://europa.eu/!P9DGqX