Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com

Европейската комисия подкрепя развитието на българската екосистема за научни изследвания и иновации

2021-01-27T15:22:06+02:00януари 15, 2021|Categories: Без категория|

Европейската комисия публикува набор от стратегически препоръки за 14 новосъздадени  научноизследователски и иновационни центъра в България, съфинансирани от политиката на сближаване на ЕС.
Препоръките имат за цел да подобрят управлението и да помогнат на центровете да постигнат финансова устойчивост. Те бяха разработени от екип от международно признати експерти в продължение на 1,5-годишна работа на терен, координирана от Съвместния изследователски център на Комисията, както и чрез партньорски обмен с Испания, Литва и Чехия. Те ще подпомогнат българските институции и изследователи в укрепването на екосистемата за научни изследвания и иновации в страната, изграждането на капацитет за трансфер и разпространение на знания и засилване сътрудничеството между научноизследователските институции и предприятията в области като екологичния и цифровия преход, както и в областта на авангардната медицина.
Инициативата