Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/Европейската комисия подкрепя развитието на българската екосистема за научни изследвания и иновации

Европейската комисия подкрепя развитието на българската екосистема за научни изследвания и иновации

2021-01-27T15:22:06+02:00януари 15, 2021|Categories: Без категория|

Европейската комисия публикува набор от стратегически препоръки за 14 новосъздадени  научноизследователски и иновационни центъра в България, съфинансирани от политиката на сближаване на ЕС.
Препоръките имат за цел да подобрят управлението и да помогнат на центровете да постигнат финансова устойчивост. Те бяха разработени от екип от международно признати експерти в продължение на 1,5-годишна работа на терен, координирана от Съвместния изследователски център на Комисията, както и чрез партньорски обмен с Испания, Литва и Чехия. Те ще подпомогнат българските институции и изследователи в укрепването на екосистемата за научни изследвания и иновации в страната, изграждането на капацитет за трансфер и разпространение на знания и засилване сътрудничеството между научноизследователските институции и предприятията в области като екологичния и цифровия преход, както и в областта на авангардната медицина.
Инициативата започна през 2019 г. и ще обхване и други европейски държави. Комисията също така подпомага държавите членки и регионите при разработването и прилагането на техните стратегии чрез платформата за интелигентна специализация. Понастоящем ЕС инвестира 160 милиона евро в центровете в рамките на българската програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода 2014—2020 г. През периода 2021—2027 г. България ще получи над 10 милиарда евро по линия на политиката на сближаване, като значителна част от нея ще бъде предназначена за подкрепа на иновациите, конкурентоспособността и екологичния и цифровия преход.

Споделете новината. Изберете желаната платформа: