Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Съдът на Европейския съюз наскоро отново потвърди, че принципите на правовата държава са от съществено значение за функционирането на ЕС.. Тяхното значение се признава и от преобладаващото мнозинство от гражданите на ЕС. Въпреки това върховенството на закона бе подложено на нападки от различен характер през последните пет години. Европейската комисия оказа твърда съпротива на тези нападки с инструментите, с които разполага, и ще продължи да го прави в същия дух. Днес решихме да увеличим още инструментариума си, с който да популяризираме, защитаваме и прилагаме върх