Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Съдът на Европейския съюз наскоро отново потвърди, че принципите на правовата държава са от съществено значение за функционирането на ЕС.. Тяхното значение се признава и от преобладаващото мнозинство от гражданите на ЕС. Въпреки това върховенството на закона бе подложено на нападки от различен характер през последните пет години. Европейската комисия оказа твърда съпротива на