Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com

Евробарометър: България остава сред страните с високо доверие към ЕС

2019-01-01T23:22:10+02:00декември 22, 2018|Categories: Без категория|

Резултати от есенното издание на проучването „ Стандартен Евробарометър“ за 2018 г.: в навечерието на изборите за Европейски парламент преобладава положителната представа за ЕС

Според ново проучване на Евробарометър, публикувано на 21 декември, за първи път мнозинство от европейците смятат, че гласът им е от значение в ЕС. Увеличава се броят на европейците, които имат положителна представа за ЕС. Подкрепата за икономическия и паричен съюз остава силна и достига нов връх в еврозоната.

Ето някои от основните резултати от последното проучване „ Стандартен Евробарометър“, проведено между 8 и 22 ноември и публикувано на 21 декември.

1. Нарастват положителните политически показатели

За първи път, откакто се задава този въпрос, мнозинство от европейците са съгласни, че „гласът им е от значение в ЕС“ (49 %, +4 процентни пункта в сравнение с пролетта на 2018 г.), докато 47 % изразяват несъгласие с посоченото твърдение (-2 в сравнение с пролетта на 2018 г.), а 4 % (-2) заявяват „не знам“. В 16 държави — членки на ЕС, мнозинството от отговорилите са съгласни, че гласът им е от значение в  Европейския съюз, с най-високи резултати в Дания (73 %), Швеция (71 %) и Германия (70 %). 43 % от европейците имат положителна представа за ЕС (+3 процентни пункта в сравнение с пролетта на 2018 г.) — най-високото равнище от есента на 2009 г. насам. Повече от една трета от отговорилите имат неутрална представа за ЕС (36 %, -1 процентен пункт в сравнение с пролетта на 2018 г.), една пета имат отрицателна представа (20 %, -1), а 1 % нямат мнение. От последното проучване „ Стандартен Евробарометър“ през пролетта на 2018 г. делът на отговорилите с положителна представа за ЕС се е увеличил в 17 държави членки, като това се случва най-рязко в Швеция (53 %, +11), Испания (43 %, +10) и Обединеното кралство (43 %, +9).

Доверието в ЕС е непроменено — 42 % (+1), и остава на най-високото си равнище от есента на 2010 г. насам. Доверието преобладава в 17 държави — членки на ЕС, (15 през пролетта на 2018 г.), като най-високи са процентите в Литва (65 %), Дания (60