Резултати от есенното издание на проучването „ Стандартен Евробарометър“ за 2018 г.: в навечерието на изборите за Европейски парламент преобладава положителната представа за ЕС

Според ново проучване на Евробарометър, публикувано на 21 декември, за първи път мнозинство от европейците смятат, че гласът им е от значение в ЕС. Увеличава се броят на европейците, които имат положителна представа за ЕС. Подкрепата за икономическия и паричен съюз остава силна и достига нов връх в еврозоната.

Ето някои от основните резултати от последното проучване „ Стандартен Евробарометър“, проведено между 8 и 22 ноември и публикувано на 21 декември.

1. Нарастват положителните политически показатели

За първи път, откакто се задава този въпрос, мнозинство от европейците са съгласни, че „гласът им е от значение в ЕС“ (49 %, +4 процентни пункта в сравнение с пролетта на 2018 г.), докато 47 % изразяват несъгласие с посоченото твърдение (-2 в сравнение с пролетта на 2018 г.), а 4 % (-2) заявяват „не знам“. В 16 държави — членки на ЕС, мнозинството от отговорилите са съгласни, че гласът им е от значение в  Европейския съюз, с най-високи резултати в Дания (73 %), Швеция (71 %) и Германия (70 %). 43 % от европейците имат положителна представа за ЕС (+3 процентни пункта в сравнение с пролетта на 2018 г.) — най-високото равнище от есента на 2009 г. насам. Повече от една трета от отговорилите имат неутрална представа за ЕС (36 %, -1 процентен пункт в сравнение с пролетта на 2018 г.), една пета имат отрицателна представа (20 %, -1), а 1 % нямат мнение. От последното проучване „ Стандартен Евробарометър“ през пролетта на 2018 г. делът на отговорилите с положителна представа за ЕС се е увеличил в 17 държави членки, като това се случва най-рязко в Швеция (53 %, +11), Испания (43 %, +10) и Обединеното кралство (43 %, +9).

Доверието в ЕС е непроменено — 42 % (+1), и остава на най-високото си равнище от есента на 2010 г. насам. Доверието преобладава в 17 държави — членки на ЕС, (15 през пролетта на 2018 г.), като най-високи са процентите в Литва (65 %), Дания (60 %) и Швеция (59 %). Доверието в ЕС е по-силно от доверието в националните правителства или парламенти. 42 % от европейците имат доверие в Европейския съюз, докато 35 % имат доверие в своите национални парламенти и национални правителства (+1 процентен пункт и в двата случая в
сравнение с пролетта на 2018 г.).

2. Подкрепа за гражданството на ЕС и свободното движение във всички държави — членки на ЕС

Във всички 28 държави членки мнозинството от отговорилите се чувстват граждани на ЕС: 71 % в целия ЕС (+1 процентен пункт в сравнение с пролетта на 2018 г.), като на национално равнище това чувство варира от 89 % в Люксембург до 51 % в България. Голямо мнозинство от отговорилите подкрепят „свободното движение на гражданите на ЕС“ (83 %, +1 процентен пункт в сравнение с пролетта на 2018 г.), като във всяка държава — членка на ЕС, повече от две трети от отговорилите споделят това мнение.

3. Силната подкрепа за еврото се потвърждава

20 години след въвеждането на нашата единна валута подкрепата за Икономическия и паричен съюз и еврото продължава да е на рекордно високо равнище, като три четвърти от отговорилите (75 %, +1 процентен пункт) в еврозоната подкрепят единната валута на ЕС.
Мнозинството от гражданите на ЕС смятат, че състоянието на европейската икономика е „добро“ (49 %), като се наблюдава лек спад от пролетта на 2018 г. (-1 процентен пункт). 38 % от отговорилите смятат, че европейската