Посетете центъра

Център за контакти

Имате въпроси относно ЕС? Europe Direct може да ви помогне.
Посетете центъра
Вижте мрежата

Europe Direct България

Контактна информация на всички информационни центрове в България.
Вижте мрежата

EUROPE DIRECT е информационна служба, която помага на граждан