#EUdatathlon2020 търси разработки в четири тематични насочености, ще финансира 12 от тях

Четвъртото издание на EU Datathon 2020 е организиран от Офиса за публикации на ЕС в сътрудничество с Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ (DG Regio) на ЕК. Общият награден фонд е 100 000 евро, като целта е дейтатонът да демонстрира потенциала, който отворените данни дават на днешното общество.

Тематичната насоченост тази година е:
• Европейска зелена сделка
• Икономика в интерес на хората
• Подготвена за цифровата ера Европа
• Нов тласък за европейската демокрация.Крайният срок за изпращане на предложенията е 3 май.
12 отбора (по 3 във всяка тематична област) ще бъдат селектирани и ще бъдат поканени да разработят техните приложения. Те ще бъдат представени в периода 13-15 октомври по време на Европейската седмица на регионите и градовете.
Тогава ще бъде определено и класирането, като участниците във всяка категория ще получат следните награди:
Първо място: EUR 12 000
Второ място: EUR 8 000
Трето място: EUR 5 000

За повече информация: OP-DATATHON@publications.europa.eu .