#EUClimatePact Европейската комисия призовава гражданите да се включат в инициативата Европейски пакт за климата

2021-01-12T21:45:29+02:00декември 10, 2020|Categories: Без категория|

Европейската комисия даде старта на Европейския пакт за климата, обща за ЕС инициатива, която се приканва граждани, общности и организации да вземат участие в действията в областта на климата и да изграждат една по-зелена Европа. Като част от Европейския зелен пакт Пактът за климата предлага възможността всеки от нас да споделя информация за климатичната криза, да дебатира и да предприема действия и да бъде част от едно все по-голямо европейско движение за климата.

Комисията постави началото на Европейския зелен пакт преди година като план за превръщането на ЕС в справедливо, здраво, устойчиво и проспериращо общество и за да промени начина, по който взаимодействаме с природата. Комисията създава политиките и законодателството, необходими за системната промяна, но решенията, очертани в Зеления пакт, могат да постигнат успех само с помощта на активното участие и дейния принос на всеки един.

Повишаване на осведомеността и подкрепа на действията

Европейският пакт за климата осигурява платформа, чрез която хора с най-разнообразни занятия да могат да влизат във връзка и заедно да разработват и осъществят решения в полза на климата, независимо дали в малък или голям мащаб. Обменът на идеи и положителни примери може многократно да засили постигания общ ефект. Пактът е отворена, приобщаваща и постоянно развиваща се инициатива за действия в областта на климата. Тя приканва регионите, местните общности, промишлеността, училищата и гражданското общество да обменят информация за изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда и за начините, по които се противопоставят на тези заплахи. Чрез онлайн платформа и граждански диалози инициативата ще стимулира развитието на връзката между цифровия и екологичния преход.

Комисията отправя отворена покана към гражданите и организациите да станат посланици на Пакта за климата. Посланиците на Пакта за климата с примера си ще мотивират и ангажират своите общности за действия в областта на климата.

Целта на Пакта за климата е да се разпространява потвърдена научна информация за действията в областта на климата и да се предоставят практически съвети за решенията в ежедневието. Пактът ще окаже подкрепа на местните инициативи и ще насърчава гражданите и колект