ЕK одобрява българска схема в размер на 30.7 млн. евро в подкрепа на въздушните превозвач

Държавна помощ: Европейската комисия одобрява българска схема в размер на 30.7 млн. евро в подкрепа на въздушните превозвачи Европейската комисия установи, че българската схема в размер на 30.7 милиона евро (60 милиона лева) в подкрепа на въздушните превозвачи, засегнати от пандемията от коронавирус, е в съответствие с Временната рамка за държавната помощ. Схемата се състои от два вида подпомагане, като и в двата случая подкрепата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. Първият [...]