Тест: Колко зелен е вашият начин на живот – и как можете да го направите по-зелен?

Промяната в борбата с изменението на климата може да бъде постигната само ако всички предприемем стъпки за намаляване на въглеродните емисии в начина си на живот. Но какво означава това на практика и какво е въздействието му? Кои области от живота ни оказват минимално въздействие върху климата и къде са слабите ни места? И, което е изключително важно, какви са следващите стъпки, които можем да предприемем, за да продължим да [...]