Конференция на ООН по въпросите на климата: ЕС насърчава партньорите да превърнат амбициите в действия

Между 1 и 12 ноември Европейската комисия ще участва в конференцията на ООН по въпросите на климата (26-а конференция на страните, съкратено СОР26 или КС26), която ще се проведе в Глазгоу. Комисията ще насърчи всички страни да изпълняват ангажиментите си по Парижкото споразумение и да намаляват своите емисии на парникови газове. Освен това ние настоятелно ще призовем развитите държави да увеличат финансирането на действията за климата, за да постигнат договорената [...]