Украйна: ЕС приема да изключи основни руски банки от SWIFT

Европейският съюз прие да бъдат изключени основни руски банки от системата SWIFT – доминиращата глобална система за междубанкови финансови телекомуникации. Мярката ще попречи на тези банки да извършват финансовите си операции в световен мащаб по бърз и ефективен начин. Списъкът с банки е публикуван в Официалния вестник на ЕС. Банките, към които е насочена днешната мярка, бяха избрани, тъй като тези банки вече са обект на санкции от страна на ЕС и други [...]