„Коридори на солидарността“ в помощ на износа на селскостопански стоки от Украйна

Европейската комисия ще създаде „коридори на солидарността“ в помощ на износа на селскостопански стоки от Украйна Като част от действията на ЕС за солидарност с Украйна днес Европейската комисия представи набор от действия, за да помогне на Украйна да изнася селскостопанската си продукция. След руското нашествие в Украйна и блокадата на украинските пристанища украинското зърно и други селскостопански стоки вече не могат да бъдат изнасяни извън страната. Ситуацията застрашава продоволствената [...]