11 милиарда евро са на разположение за програмиране по линия на REACT-EU за 2022 г.

Европейската комисия публикува разпределението на средствата по линия на REACT-EU за 2022 г. Около 11 милиарда евро (по текущи цени) са вече на разположение за програмиране по линия на политиката на сближаване във всичките 27 държави членки. Тези средства допълват предоставените през 2021 г. почти 40 милиарда евро. Държавите членки ще могат да продължат да прилагат мерките за възстановяване, увеличавайки устойчивостта на здравните системи, предприятията и подкрепата за най-уязвимите групи, като [...]