ЕК одобри Оперативна програма „Транспортна свързаност“ за 1.61 милиарда евро

Политиката на сближаване в България: първата инфраструктурна програма за периода 2021-2027 г. е одобрена Европейската комисия одобри първата голяма инфраструктурна програма за България за периода 2021-2027 г. - Програмата „Транспортна свързаност“. ЕС отпуска 1.61 милиарда евро, една от най-големите суми за българските програми за сближаване през този програмен период. Предвидените инвестиции ще насърчат използването на екологосъобразни видове транспорт и алтернативни горива, ще подобрят качеството на пътната, железопътната и морската инфраструктура [...]