Авиокомпаниите се ангажират с навременно възстановяване на разходите след отмяна на полети

След разговори с Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите 16 големи авиокомпании поеха ангажимент за по-добра информация и своевременно възстановяване на разходите на пътниците в случай на отмяна на полети. През декември 2020 г. Комисията алармира отговорните органите за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (CPC) за справяне с анулирането и възстановяването на пари на няколко авиокомпании в контекста на пандемията COVID-19. След проведения диалог ангажиментите поети от авиокомпаниите [...]