Кодекс на ЕС за полицейско сътрудничество

Европейската комисия предлага Кодекс на ЕС за полицейско сътрудничество, за да се засили сътрудничеството между държавите членки в областта на правоприлагането и да се предоставят на полицейските служители от ЕС по-модерни инструменти за обмен на информация. Тъй като голяма част от престъпниците извършват трансгранична дейност, полицейските служители в ЕС трябва да са в състояние да работят заедно бързо и ефикасно. Кодексът за полицейско сътрудничество, който включва препоръка относно оперативното полицейско сътрудничество [...]