Покана за набиране на предложения за съфинансиране на две местни издания на Срещата на европейската младеж (EYE): краен срок – 2 март 2022 г.

След последното издание на Срещата на европейската младеж (EYE) в Страсбург през октомври 2021 г. Европейският парламент желае да подпомогне организирането на две местни издания на EYE през 2022 г. (с) снимка ЕП Европейският парламент обяви покана за набиране на предложения за отпускане на безвъзмездни средства на нестопански организации за организиране на две местни Срещи на европейската младеж през 2022 г., които да приближат Европейския парламент до младите хора. След [...]